Πραγματοποιείται παράδοση σε όλη την Κύπρο γρήγορα και άμεσα. Τις πλείστες φορές η παράδοση είναι δωρεάν, εκτός σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.