Εάν ο κήπος σας απαιτεί ανανέωση ή μηνιαία συντήρηση επισκεφθείτε το χώρο μας, ώστε να διευθετήσετε ραντεβού με το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο χώρο σας. Τα πλεονεκτήματα της επί τόπου επίσκεψης είναι πολλά και ποικίλουν, αφού θα γίνει μια συνολική και ολοκληρωμένη εκτίμηση του χώρου, θα δοθούν οι κατάλληλες συμβουλές για σχεδιασμό, κλάδεμα ή επανασχεδιασμό του κήπου.Για περισσότερες  πληροφορίες  μην  διστάσετε  να επικοινωνήσετε  μαζί  μας.