ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο Χρήστος Ιωάννου, απόφοιτος του Επιστημονικού Τμήματος του Λυκείου Αγίου Νικολάου, επέλεξε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τμήμα Οικονομικής και Αγροτικής Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με πλούσια εμπειρία στον γεωργικό τομέα, έχει εργαστεί για διάφορους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Από το 2020, αναλαμβάνει τον ρόλο του επικεφαλής γεωπόνου και υπεύθυνου παραγωγής φυτών στη Soteris Shaelos Plants & Flowers LTD.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής εσωτερικών και εξωτερικών φυτών, η αποτελεσματική εκτέλεση παραγγελιών, ο εντοπισμός πιθανών ασθενειών στα φυτά, και η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Με επαγγελματική δεινότητα και προοπτική, συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησης, αναζητώντας συνεχώς τρόπους για την προώθηση της απόδοσης και τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής.