Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Η εταιρεία μας απασχολεί 54 άτομα, τα οποία αποτελούν το θεμέλιο της επιτυχίας μας. Πρόκειται για υπεύθυνα και εξειδικευμένα άτομα που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του οργανισμού μας. Επενδύουμε στον ανθρώπινο πόρο, αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τα ταλέντα των εργαζομένων μας. Αυτή η προσέγγιση αντανακλά τη δέσμευσή μας στην αριστεία, την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση, και αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής μας και συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.

Ιδιοκτήτης & Διευθυντής

Valuable Partner

Διευθύντρια Πωλήσεων

Διευθύντρια Έργων

Διευθυντής Παραγωγής

Επιστάτης Παραγωγής

Επιστάτης Λιανικής

Διευθύντρια Λογιστηρίου

Βοηθός Λογιστηρίου

VALUABLE PARTNERS